Outsourcing IT
Projekty pod klucz
Usługi eksperckie
Produkty
Zobacz film      Dołącz do nas na Facebooku
Zobacz film

Oferta

Poznaj zakres naszych usług

Outsourcing specjalistów IT

JIT to zespół specjalistów z potwierdzonym doświadczeniem,
gotowych dołączyć do Twojego zespołu na każdym etapie projektu.
Niezależnie od tego czy potrzebujesz jednego
lub więcej ekspertów, czy planujesz projekt na miesiąc
lub kilka lat – Outsourcing to usługa pozwalająca na powiększenie
Twojego zespołu z dnia na dzień.

JIT to zespół specjalistów z potwierdzonym doświadczeniem, gotowych dołączyć do Twojego zespołu na każdym etapie projektu. Niezależnie od tego czy potrzebujesz jednego lub więcej ekspertów, czy planujesz projekt na miesiąc lub kilka lat – Outsourcing to usługa pozwalająca na powiększenie Twojego zespołu z dnia na dzień.

SPRAWDZIMY I DOSTARCZYMY
PRACOWNIKÓW ZA CIEBIE
POZNAJ KORZYŚCI BIZNESOWE

JIT Outsourcing to korzyści biznesowe:

 • szybki dostęp do najlepszych specjalistów IT,
 • najwyższa jakość wykonywanych zadań i projektów,
 • oszczędność czasu i kosztów związanych z rekrutacją,
 • zmiana kosztów osobowych w koszty usług obcych,
 • optymalizacja kosztów działalności,
 • podniesienie bezpieczeństwa organizacji,
 • możliwość przyjmowania większej ilości zleceń,
 • dostęp do specjalistów z wielu dziedzin.

W JIT opracowaliśmy własny, unikalny proces rekrutacji kandydatów. Dzięki realizacji procesów zgodnie z przyjętym standardem
JIT QUALITY APPROVED™ do naszej firmy dołączają wyłącznie najlepsi eksperci na rynku.

Zapewniamy wykwalifikowanych oraz doświadczonych pracowników do prac krótko lub długoterminowych. Posiadamy nieustannie aktualizowaną i poszerzaną bazę kilku tysięcy talentów, dzięki której jesteśmy w stanie w bardzo krótkim czasie dostarczyć konsultantów posiadających nawet najbardziej unikatowe kompetencje.

Projekty pod klucz

Wytwarzanie oprogramowania wymaga kompleksowego podejścia. Potrafimy stworzyć produkt od pomysłu po realizację. Umiemy również włączyć się w trwający projekt, uzupełniając go o brakujące moduły.

W zależności od potrzeb projektu oraz wymagań klienta, dopasowujemy metodologię pracy. Posiadamy doświadczenia w prowadzeniu projektów zarówno w metodologii agile jak i kaskadowej.

Wybierz zakres i dowiedz się więcej:

 • Analiza biznesowa

 • Analiza systemowa

 • Projektowanie

 • Implementacja

 • Testowanie

 • Wdrożenie

 • Utrzymanie systemu

Analiza biznesowa

Każde wyzwanie informatyczne rozpoczyna się od zdefiniowania celów biznesowych. W naszych projektach, analiza nie jest oddzielnym etapem poprzedzającym prace implementacyjne – jest na stałe wpisana w codzienne kontakty z klientem.

Dzięki ścisłej współpracy, możliwe jest korygowanie kierunku rozwoju projektu, zapewniając jego dostosowanie do wymagań biznesowych. Jest to niezwykle ważne podczas prowadzenia projektów na dynamicznie rozwijających się rynkach.

Analiza systemowa

Tworzony system jest zbiorem funkcji realizujących określone cele. Przełożenie języka biznesowego na konkretne wymagania i cechy projektowanego systemu jest kluczowe do osiągnięcia powodzenia projektu.

W naszej pracy skupiamy się na jasnym i czytelnym opisaniu wizji wypracowanej z klientem. Dzięki dogłębnemu zrozumieniu specyfiki zadania i pełnej zgodności co do wymagań, projekty realizowane są na czas.

Projektowanie

Wszystkie ważne decyzje projektowe opieramy na badaniach proof-of-concept, prototypowaniu oraz doświadczeniu z innych projektów. Prace na tym etapie obejmują:

 • dobór technologii, w której powinien być wykonany system,
 • opracowanie architektury technicznej systemu,
 • opracowanie projektu technicznego systemu,
 • opracowanie strategii testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu,
 • opracowanie prototypów interfejsów użytkownika.

Implementacja

Implementacja systemu wymaga całościowego spojrzenia na wyzwanie oraz specjalistycznej wiedzy. Rozbudowany zespół specjalistów JIT , posiadający szeroki wachlarz kompetencji, zapewnia możliwość dostarczania oprogramowania zgodnie z wymaganiami projektu.

Posiadamy kompetencje w implementacji systemu z wykorzystaniem różnorodnych technologii: Java/JEE, .NET, C++, PL/SQL, technologie mobilne (iOS, Android).

Testowanie

W naszych projektach testy zaczynają się w momencie, kiedy rozpoczynamy realizację projektu. Zarówno wizja, specyfikacja, projekt techniczny jak i implementacja systemu są poddawane testom i są projektowane z myślą o testach. Szczególny nacisk kładziemy na automatyzację procesów testowych. W ramach nich realizujemy zadania:

 • opracowanie planów i strategii testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu,
 • wykonanie testów funkcjonalnych i wydajnościowych systemu,
 • wykonanie sprawozdania wraz z wnioskami z przebiegu i wyników testów.

Wdrożenie

Wdrożenie jest etapem, który sprawia nam najwięcej satysfakcji – każda nowa wersja systemu podnosi wartość dodaną oferowaną użytkownikom. Prace w tym etapie obejmują:

 • szkolenia użytkowników systemu,
 • szkolenia administratorów systemu,
 • opracowanie planu i procedur wdrożenia,
 • instalację pre-produkcyjne i produkcyjne,
 • wsparcie po-wdrożeniowe.

Utrzymanie systemu

Zapewnienie pełnej funkcjonalności jest niezbędne do zachowania ciągłości systemów. Stała kontrola oprogramowania umożliwia wczesną identyfikację usterek oraz wprowadzanie zmian w możliwie najkrótszym czasie.

Prace w tym etapie obejmują:

 • analiza i usuwanie usterek systemu,
 • wprowadzanie zmian i rozbudowa systemu na życzenie klienta,
 • utrzymanie i rozwój środowiska produkcyjnego, migracja na różne platformy systemowe.

Usługi eksperckie

Dynamicznie rozwijające się otoczenie biznesowe narzuca firmom konieczność szybkiego dostosowywania się do zmieniających warunków. Pojawiające się wyzwania w obszarze IT są odbiciem realnych potrzeb biznesowych nowoczesnych przedsiębiorstw. Odpowiedzią na te potrzeby jest zbiór usług eksperckich dostarczanych przez JIT. Niezależnie od charakteru zadania, nasz zespół przeprowadzi analizę i zaproponuje dopasowane rozwiązanie.

Nasze kompetencje wykraczają poza wąsko pojęty development. Dostarczamy rozwiązania z zakresu Performance Support, IT Architecture, Test Automation, Technology Audits, Agile Coaching oraz System Refactoring. Dzięki zespołowi ekspertów o szerokim zakresie kompetencji, jesteśmy w stanie podjąć również wyzwania techniczne w innych obszarach, wymagających zaawansowanej wiedzy, odpowiedzialności i krótkiego czasu reakcji.

Wybierz zakres i dowiedz się więcej:

 • Analiza Wydajności

 • Architektura IT

 • Automatyzacja Testów

 • Audyt Technologii

 • Agile Coaching

 • Refaktoryzacja Systemów

Analiza Wydajności

Analiza Wydajności to usługa kierowana do działów utrzymania, a także właścicieli aplikacji biznesowych. Klient decydujący się na usługę otrzymuje dedykowanych specjalistów, zajmujących się problemami wydajnościowymi aplikacji, którzy mogą na bieżąco reagować na pojawiające się zagrożenia czy problemy.

 

W ramach  Analizy Wydajności wykorzystujemy m.in. własne rozwiązania takie jak JIT Mon oraz przeprowadzamy szereg analiz dostarczając wyczerpujących raportów wydajności, jak również raportów SLA.

Główne korzyści z Analizy Wydajności to m.in.:

 

 • oszczędność kosztów związana z optymalizacją wydajności aplikacji i sprzętu,
 • zwiększenie wydajności posiadanych zasobów i aplikacji,
 • wykrywanie problemów i zagrożeń w istniejących aplikacjach.

Architektura IT

Architektura IT jest podstawową organizacją każdego systemu. To dzięki niej urzeczywistniają się najbardziej odważne pomysły. Nasz zespół dostarcza usługę tworzenia nowej lub modyfikację istniejącej architektury systemów IT na wszystkich warstwach – od fizycznej i sprzętowej po aplikacyjną.

 • Dekompozycja dużych systemów na aplikacje, moduły, obszary i domeny biznesowe.
 • Wybór narzędzi technicznych (technology stack) najlepiej dostosowanych do realizacji zdefiniowanej architektury.
 • Projektowanie rozwiązań pozwalających osiągnąć wysoką wydajność, elastyczność i bezpieczeństwo finalnego rozwiązania.
 • Planowanie i organizacja procesu wytwórczego zoptymalizowanego pod kątem wybranej architektury.

Automatyzacja Testów

Testy są jedną z najbardziej istotnych faz procesu rozwoju oprogramowania. Rzetelne ich przeprowadzenie jest gwarancją, że finalny produkt będzie poprawny pod względem funkcjonalnym, ale również wydajny, stabilny i użyteczny. Co więcej, odpowiednio wczesne uwzględnienie testów i testowalności w projektach zapewnia ich szybkie powstawanie oraz utrzymanie wysokiej jakości.

 

JIT Solutions posiada kompetencje i doświadczenie niezbędne do planowania, projektowania, realizacji i utrzymania różnorodnych rodzajów testów, w tym testów:

 • funkcjonalnych,
 • wydajnościowych,
 • bezpieczeństwa,
 • użyteczności,
 • regresyjnych.

 

Niezależnie od charakteru testów, wszędzie tam gdzie to możliwe stawiamy na automatyzację i powtarzalność testów oraz ich integracje z całym środowiskiem releasowym, korzystając z bogatego zestawu nowoczesnych narzędzi.

Audyt Technologii

Audyt Technologii, to usługa koncentrująca się na analizie i weryfikacji istniejących systemów. Celem takiego działania może być odpowiedź na jedno lub kilka z pytań, np.:

 

 • Czy obecna architektura systemu jest optymalna względem wymagań i charakterystyki użycia systemu?
 • Czy realizacja technologiczna jest odpowiednio wysokiej jakości?
 • Czy system działa dostatecznie wydajnie? Jakie są przyczyny ewentualnych problemów wydajnościowych i jak można je naprawić?
 • Czy system jest bezpieczny? Jakie zmiany w architekturze i implementacji są konieczne do zapewnienia pełnego bezpieczeństwa?

Każde działanie audytorskie planowane jest pod kątem indywidualnych potrzeb klienta. Dokładny zakres działań zależy zarówno od problemów dostrzeganych w systemie jak i technologii używanych w jego realizacji. Wszędzie gdzie jest to możliwe, dane do audytu zbierane są za pomocą zautomatyzowanych skryptów oraz narzędzi testujących, monitorujących i analitycznych (takich jak np. system JIT Mon).

 

Produktem audytu jest szczegółowy raport zawierający opis zakresu badań i pomiarów, metodologii badania oraz listę i charakterystykę zidentyfikowanych problemów. Dodatkowo raport zawiera precyzyjne wytyczne naprawcze, które mogą stanowić punkt wyjścia do budowy planu dalszych prac rozwojowych lub utrzymaniowych.

Agile Coaching

Podejście zwinne (agile) to obecnie jedno z ważniejszych pojęć w obszarze organizacji i prowadzenia projektów. Wiele firm i organizacji dostrzega zalety lekkiego, zwinnego podejścia. Niestety wprowadzenie ich w życie nie zawsze jest łatwe – głównie ze względu na wiele przyzwyczajeń, lokalnych tradycji czy sprzecznych opinii o tym czym jest agile.

 

JIT Solutions organizuje swoje wewnętrzne projekty i działania w duchu podejścia agile, stosując metodykę SCRUM wszędzie gdzie to możliwe (i gdzie ma to sens). Proponujemy również podejście zwinne naszym klientom, z którymi realizujemy wspólne przedsięwzięcia. Korzystając z tych doświadczeń potrafimy pomóc przedsiębiorstwom – na poziomie pojedynczych zespołów lub całej organizacji.

W ramach usług Agile Coaching oferujemy szereg działań, idealnie dopasowanych do sytuacji i potrzeb każdej firmy. Należą do nich:

 

 1. Szkolenia dla top-managementu
 2. Szkolenia warsztatowe dla zespołów developerskich
 3. Szkolenia dla właścicieli produktów
 4. Outsourcing Scrum Masterów
 5. Audyt zwinności
 6. Pełne wdrożenie Scruma
 7. Outsourcing zespołów scrumowych
 8. Development z wykorzystaniem Scruma

Refaktoryzacja Systemów

Dynamicznie zmieniające się otoczenie wymaga ciągłego dostosowywania systemów IT do nowych warunków. Refaktoryzacja to dziedzina polegająca na utrzymaniu pełnej funkcjonalności i jakości organizacji systemu. Nasz zespół dostarcza szereg usług pozwalających klientom rozwijać się wraz z nowymi technologiami i możliwościami biznesowymi.

 • Dostosowanie istniejących rozwiązań IT do nowych standardów i technologii.
 • Budowa warstwy integracji między rozwiązaniami typu legacy a nowymi systemami.
 • Uaktualnienia platform systemowych i aplikacyjnych (w tym serwerów aplikacyjnych) w dużych systemach.
 • Opracowanie strategii radzenia sobie z tzw. długiem technologicznym (technical debt) w rozwiązaniach rozwijanych na przestrzeni wielu lat.
 • Planowanie i prowadzenie prac porządkujących i poprawiających architekturę i implementację systemów.

Produkty

LOGIMI to oprogramowanie dla branży spedycji morskiej dostarczane w modelu SaaS. Dzięki niemu możliwe jest zarządzanie kartą spedycyjną w nowym, cyfrowym wydaniu. LOGIMI dostępny jest na różnych urządzeniach mobilnych (tablety i smartfony), przez co zarządzanie procesem spedycyjnym jest proste i wyjątkowo efektywne.

Proponujemy dostarczenie, wdrożenie i utrzymanie własnych, opartych o OpenSource narzędzi JIT Mon służących do monitorowania popularnych serwerów aplikacyjnych JEE. Narzędzia są̨ bezobsługowe i nie wymagają żadnych zmian w kodzie aplikacji.
W ramach usługi możliwe jest zintegrowanie narzędzi JIT Mon z istniejącymi w organizacji systemami monitoringu i raportowania.

Projekt jest realizowany w konsorcjum Politechniki Gdańskiej oraz JIT Solutions w ramach Programu Badań Stosowanych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu jest opracowanie narzędzi technicznych oraz metod badawczych medyczno-informatycznych używanych w analizie danych medycznych. Wypracowane narzędzia oparte o metody statystyczne i machine learning mają znaleźć swoje zastosowanie m.in. w terapii osób po udarze mózgu.

O nas

Poznaj nas bliżej

Nasze wartości

Mariusz Bessman

Prezes Zarządu

„Jestem przekonany, że właśnie perfekcyjna jakość i dbałość o najdrobniejsze detale w dostarczanych produktach i usługach, będące jednymi z podstawowych fundamentów JIT, wyróżniają nas na rynku i czynią godnym partnerem biznesowym.”

Bartosz Cieśliński

Wiceprezes Zarządu

„Jeżeli miałbym wybrać jedną, podstawową wartość, która jest dla nas najważniejsza w JIT to bez wątpienia jest nią jakość. Większość pracowników JIT pracowała w przeszłości w korporacjach, które ze względu na presję wyniku, jakość wykonywanych usług i produktów stawiały na dalekim miejscu.”

Witold Bołt

Kierownik Zespołu / Architekt

„W pracy ważne jest dla mnie, aby widzieć sens tego, co robię i aby móc się w pełni z tym utożsamić – nie wstydzić się tandety, problemów na które nie mam wpływu i bałaganu. W JIT znalazłem właśnie taką atmosferę!”

Aleksandra Czechowska

Dyrektor ds. Personalnych

„Znamy naszych pracowników bardzo dobrze, a oni wiedzą, że mogą się do nas zgłosić z każdą sugestią czy problemem. Tworzenie takiej atmosfery pracy przekłada się też na zadowolenie Klientów.”

Co nas wyróżnia?

Naszą motywacją jest dostarczanie usług programistycznych na najwyższym, eksperckim poziomie.

Kluczowym czynnikiem rozwoju JIT jest działanie w oparciu o model JIT QUALITY APPROVED™. Reprezentuje on wyjątkowe podejście do całego procesu wytwarzania oprogramowania i obejmuje swoim zasięgiem szerokie spektrum działania firmy. Już od etapu rekrutacji, nasi eksperci dbają o to, aby selekcja kandydatów była przeprowadzana wielowymiarowo – weryfikowane są zarówno umiejętności techniczne jak i interpersonalne.

W trakcie współpracy z klientem, zapewniamy pełen dostęp do workflow naszego zespołu, dzięki czemu możliwe jest zwinne prowadzenie projektu. Pełna transparentność JIT wzmacnia cenione przez nas wartości – zaufanie, otwartość i współpracę fair play.

Zaufali nam

Poznaj naszych klientów

Nordea Bank AB jest skandynawską grupą finansową działającą na rynku północnej Europy. W skład grupy wchodzą banki i towarzystwa ubezpieczeniowe. Obecnie firma świadczy usługi w 19 państwach, w których posiada łącznie ponad 1 400 oddziałów. W Polsce funkcjonuje spółka Nordea IT Polska, która świadczy usługi IT na rzecz grupy oraz Nordea Bank Polska.

Zakres współpracy:

 • Realizacja projektów w obszarach bankowości elektronicznej, hurtowni danych, back-office oraz integracji systemów
 • Audyt i monitoring wydajności systemu back-office
 • Outsourcing specjalistów IT
 • Udział w procesach analizy, projektowania, budowy, testowania i utrzymania systemów
 • Działania na rzecz Nordea w Polsce, Litwie, Łotwie i Estonii

Jeppesen, wchodząca w skład grupy Boeing’a, to międzynarodowa firma zajmująca się m.in. tworzeniem i rozwojem oprogramowania i narzędzi nawigacyjnych oraz systemów IT dla lotnictwa. Firma zajmuje się również realizacją projektów R&D pod kątem nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań technologicznych.

Outsourcing specjalistów IT w obszarach:

 • projektowania i wytwarzania oprogramowania biznesowego w technologiach Java, C++ oraz aplikacji mobilnych na platformę iOS,
 • testowania aplikacji.

Nadrzędnym celem DNV jest ochrona życia i zdrowia, dóbr materialnych oraz środowiska. Fundacja pochodzi z Norwegii i działa między innymi na rynku morskim, energetycznym i rafineryjnym. W ramach fundacji wyodrębniono spółkę DNV Software, zajmującą się rozwojem oprogramowania inżynierskiego i biznesowego.

Zakres współpracy:

 • Projekt i wdrożenie zintegrowanego środowiska deweloperskiego na potrzeby rozwoju aplikacji na platformę Apple iOS
 • Wsparcie projektu budowy aplikacji mobilnych z obszaru kontroli bezpieczeństwa
 • Outsourcing specjalistów IT (rozwój aplikacji mobilnych, .NET, C++)

Young Digital Planet jest czołowym producentem oprogramowania i multimediów na potrzeby nowoczesnej edukacji. Firma zdobyła liczne prestiżowe nagrody i wyróżnienia (m.in. European Seal of E-excellence podczas targów komputerowych CeBIT w Hanowerze).

Outsourcing specjalistów IT w zakresie:

 • rozwoju aplikacji (Java, PHP),
 • budowy testów automatycznych (Selenium, JMeter),
 • planowania i nadzoru testów.

Wirtualna Polska S.A. – pierwszy w Polsce portal oferujący dostęp do wiadomości i rozrywki. Obecnie portal udostępnia użytkownikom kilkadziesiąt serwisów tematycznych i informacyjnych, pocztę email oraz telewizję WP.TV.

Zakres współpracy:

 • Outsourcing specjalistów IT w zakresie rozwoju aplikacji (Java)
 • Szkolenia z zakresu prowadzenia i organizacji projektów w metodyce SCRUM
 • Doradztwo przy wdrożeniu metodyki SCRUM w projektach

ATOS – globalny dostawca usług i produktów IT. Obecnie firma zatrudnia 77 100 pracowników w 52 krajach, w tym 2300 osób w Polsce. W ramach świadczonych usług firma oferuje m.in. integrację systemów IT, outsourcing i doradztwo.

Zakres współpracy:

Outsourcing specjalistów IT w zakresie wytwarzania aplikacji w technologiach Java i PL/SQL.

ING Bank Śląski to jeden z czołowych banków komercyjnych działających w Polsce. Jakość świadczonych usług poparta jest licznymi nagrodami i wyróżnieniami uzyskanymi w rankingach branżowych.

Zakres współpracy:

 • Zaprojektowanie i realizacja testów jednej z kluczowych aplikacji używanych w Grupie ING
 • Aktualizacja systemu do monitorowania komponentów biznesowych, modyfikacja mierników wydajnościowych dla poszczególnych komponentów systemu
 • Wykonanie analizy problemów wydajnościowych serwerów aplikacyjnych

BEST S.A. jest jedną z największych firm windykacyjnych w Polsce. Historia firmy sięga roku 1994. Spółka świadczy usługi windykacyjne m.in. na rzecz banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych i energetycznych. BEST zarządza również portfelami wierzytelności swoich klientów.

Zakres współpracy:

 • optymalizacja procesów bazodanowych (MS SQL)
 • budowa aplikacji biznesowej do automatyzacji generowania dokumentów (Java EE)
 • zdefiniowanie architektury IT do nowego systemu core w Grupie Kapitałowej BEST

Grupa Aviva w Polsce (dawniej Commercial Union) działa od 1992 roku i należy do największych instytucji finansowych w naszym kraju. Obsługuje 3,5 miliona klientów i zarządza aktywami o wartości ok. 50 miliardów zł.

Zakres współpracy:

 • Wsparcie technologiczne w obszarze wykorzystywanej platformy serwera aplikacyjnego Oracle WebLogic
 • Analiza problemów oraz wykonanie strojenia mechanizmu zarządzania pamięcią w jednej z kluczowych aplikacji używanych przez AVIVA
 • Monitorowanie krytycznych aplikacji biznesowych w Grupie AVIVA za pomocą aplikacji JIT Mon (wdrożenie na środowisku produkcyjnym)
 • Realizacja zmian w systemie core’owym firmy

IMPAQ jest  dostawcą usług i produktów IT, oferującym kompleksowe rozwiązania w obszarze Data Management, Archiving and Decommissioning, IT Service Management i Compliance. Obecnie firma zatrudnia 300 pracowników w siedmiu różnych lokalizacjach na terenie Szwajcarii, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii.

Zakres współpracy:

Outsourcing specjalistów IT w zakresie wytwarzania i utrzymania aplikacji w technologiach Java i PL/SQL

Asseco Poland jest unikalnym połączeniem firmy software’owej i usługowej, a zarazem największą polską firmą informatyczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spółka dostarcza oprogramowania m.in. dla polskich banków, firm ubezpieczeniowych, energetycznych, telekomunikacyjnych i sektora publicznego.

Zakres współpracy:

Wsparcie eksperckie w obszarze technologii Oracle Suite 11g w ramach projektu rozwoju Systemu Informatycznego Agencji (SIA) w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Kariera

Dołącz do naszego zespołu

Dlaczego warto?

Świetny
zespół

Bezpośredni kontakt

Elastyczne
godziny pracy

Najnowsze
technologie

Metodologie
Agile

Ciekawi klienci
z różnych branż

Różnorodność
projektowa

MultiKarnet
OkSystem

Prywatna
opieka medyczna

Ubezpieczenie
na życie

Dostęp do wiedzy

Nowoczesny sprzęt

Lubimy łowić
ryby

Lubimy zjeść
wspólnie kolację

Lubimy pograć
w siatkę

Każda okazja jest dobra,
by uczcić ją ciastem

Niespodzianki
urodzinowe

Lubimy kręgle

Proces rekrutacji

Weryfikacja zdolności
interpersonalnych
i kompetencji technicznych

Rozmowa z kierownikiem
docelowego zespołu

Przedstawienie naszej
propozycji współpracy

Dołącz do nas!

Kontakt

Porozmawiajmy o Twoim projekcie

jitsolutions@jitsolutions.pl rekrutacja@jitsolutions.pl sales@jitsolutions.pl

  

Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa

JIT Solutions Sp. z o.o.
NIP: 958-163-55-31| REGON: 221075739
Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku,
Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363948.
Kapitał zakładowy 6.000,00 zł wpłacony w całości.